Privécursus

Passen de voorziene cursusdata niet? Of wens je op je eigen tempo de leerstof te verwerken? Dat kan! Samen met jouw docent bespreek je dan op welke momenten je les kan volgen. De lessen duren 2,5 à 3 uren en je zal meestal op een model moeten oefenen (zelf te voorzien).

Voordelen:

    • Kies zelf je lesdagen en lesuren
    • Maximaal bijleren door individuele coaching
    • Mogelijkheid om op zeer korte termijn een certificaat te behalen

Prijzen:
Visagie beauty: € 750
Visagie glamour: € 750
Visagie beauty + glamour: € 1250
Visagie artist: € 1500
Visagie allround: € 2500